Husk Glemt password
sitemap

2013-05-05 : Fødselsdag, søndag
 


Gl. Kirkevej 1
2605 Brøndby
Kontakt osBRØNDBY SUPPORTS GENERALFORSAMLING 15.03.2017

Vedr. regnskabsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016)


DAGSORDEN:
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent og stemmetællere.
3.    Bestyrelsens beretning til godkendelse
4.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5.    Indkomne forslag
6.    Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
7.    Valg
a.    Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)
b.    Valg af revisor.
8.    Eventuelt

REFERAT:
Fremmødte: 21 fremmødte
Formand Lasse Hjorth byder velkommen

1.    Valg af dirigent
Lasse Bauer valgt som dirigent.
Lasse konstaterer at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt.

2.    Valg af referent og stemmetællere.
Sarah Agerklint valgt som referent
Stemmetællere: Jørn Geipel, Brit Jonasen og Sara Nysum Dejrup.

3.    Bestyrelsens beretning til godkendelse

Brøndby Support ledelsesberetning 2016

Hovedaktivitet:

Brøndby Support er officiel fanklub for Brøndby IF, og Brøndby Supports fornemmeste opgave er at yde stemningsmæssig støtte til Brøndby IF.

Endvidere er vi en forening, der fremmer vores medlemmers interesser både i medierne, samfundet og klubben. Det sidste opretholder vi ved at have en god dialog og et godt samarbejde med ledelsen i Brøndby IF. En dialog, der bygger på respekt for hinandens holdninger og meninger, uden at vi altid skal opnå enighed.

Udvikling i aktiviteter for Brøndby Support i 2016

I 2016 har bestyrelsen bl.a. haft fokus på at få sat økonomien endnu mere i system, således at vi altid er up to date, og vi kan se hvordan det går med foreningens økonomi – det er et fantastisk værktøj for os, der gør det nemmere at navigere og disponere – og den større fokus er medvirkende til at vi kan præsentere et yderst tilfredsstillende regnskab.

Nyt klubhus
Som nævnt på tidligere generalforsamlinger, så har vi været igennem en lang proces med kommunen om et nyt klubhus, som I næsten kan se lidt længere nede af vejen, så begynder arbejdet at bære frugt. Det har været en lang, men god proces, og samarbejdet med kommunen og andre aktører har været god – vi er før kommet med datoer, men vi tror på, at vi er flyttet inden forårssæsonen 2018 starter op.

De gode historier
Vi har i gennem de sidste par år, haft fokus på at få nogle flere penge i kassen til vores nye klubhus, og særligt i 2016 har både hytte og bus folket leveret gode resultater, som er værd at bemærke. Generelt er vi i bestyrelsen utrolige glade og stolte over det frivillige arbejde der bliver lagt i forvejen.

Udover, at have fokus på at få flere penge i kassen, så har et mål også været at have en højere og højere fast donation til TIFO arbejdet – og vi er nu oppe på at budgettere med 100.000 kr i bidrag – det er 4. år i træk at dette beløb bliver hævet.  

Det usynlige arbejde: samarbejde og dialog
Som fansenes ”tillidsrepræsentant” er vi involveret i en lang række aktiviteter, som vi i løbet af året ikke altid er så gode til at fortælle om.

Vi deltager aktivt i samarbejdet med de andre fanklubber i DFF, hvor vi får mulighed for at påvirke udviklingen i dansk fodbold på et højere plan end vi kan alene.

Ligeledes har vi i foråret 2017 startet et samarbejde med klubben om at stille en Udebane SLO til rådighed til hjemmekampe, således at vi kan skabe endnu bedre forhold for vores modstandere og sende et godt signal til omverdenen.

Medlemstal
Vi havde et mål om at bruge mere tid og energi på medlemshvervning i 2016, men det er desværre ikke lykkedes, og er gået ca. 100 medlemmer ned siden starten af året.

Dette har fortsat høj prioritet hos bestyrelsen – og der vil blive søsat en række initiativer i løbet af 2017.

Spørgsmål:
Ingen spørgsmål
Beretning er godkendt

4.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Årets resultat: Overskud på 265.792 kr.

Faldet 200.000 i omsætning men også reduceret omkostninger med ca. ½ mio.
Har egenkapital på 346.843
Omsætning: Gået lidt op i medlemskontingenter, dette skyldes periodiseringer. Derfor kan vi gå op, selvom vi har mistet medlemmer.

Den primære årsag til overskud ligger hos Hytten og Busture (primært busture udland – og især Berlin turen).

Merchandise: kan måske se mærkeligt ud, men årsagen til de skæve tal, skyldes kraftige nedskrivninger fra køb tilbage i 2015. Vi har fremover en fast kalkule på merchandise nedskrivninger på 1/3 del per år.

Spørgsmål til regnskab:
Ingen spørgsmål
Regnskab godkendt

5.    Indkomne forslag
Ingen Indkomne forslag

6.    Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
Budgetterer med et samlet resultat på -49.863,39 kr.
Dette skyldes primært at vi har valgt at sætte 200.000kr af til investering i den nye hytte. En lille stigning i kontingenter, uden periodisering.
Vi har valgt at sætte Brøndby Tifo tilskud op til 100.000 kr.

Bemærkninger fra Formanden: Det er ikke et mål at bruge alle 200.000kr på den nye hytte. Vi vil forsøge at skaffe tilskud og sponsorater på så mange ting som muligt. Så forhåbentligt bliver det samlede beløb lavere i sidste ende, eller vores indkøb det federe.

Spørgsmål:
Ingen spørgsmål

Budget godkendt

7.    Valg
a.    Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)

Formand Lasse Hjorth (genopstiller) - Valgt
Bestyrelsesmedlem 2årig Kristian Klinting (genopstiller) - valgt
Bestyrelsesmedlem 2årig Marcus N. Hardrup Dufvenius (genopstiller ikke) – Karina ønsker at stille op. - Valgt
Bestyrelsesmedlem 1årig Lasse Bauer -valgte at trække sig for at gøre plads til nye kræfter.
Bestyrelsesmedlem 1årig Robert Hendel (genopstiller)
Frederik Frohn stiller op til den 1årige. Bestyrelsespost

b.    Valg af revisor.
Albjerg Revision (genopstilller) - valgt

8.    Eventuelt
Opfordring til at give en hånd med flagsalg på søndag. Der skal sælges 1500 flag.

Formand Lasse Hjorth vælger at tage det sidste ord. Og takke for det fine fremmøde. Velkommen til Frederik og Karina. Tak til Lasse Bauer for indsatsen.24.02.2019 Brøndby IF - Randers* Superligaen
Kl. 15:00
10.03.2019 Brøndby IF - Aab* Superligaen
Kl. 15:00
03.04.2019 OB - Brøndby IF* Superligaen
Kl. 15:00